Toiminta

Ammattiosaston toiminta

Ammattiosaston tehtävänä on valvoa työ- ja virkaehtosopimuksen noudattamista yhdessä luottamusmiesten kanssa. Tämä toteutuu esimerkiksi osallistumalla aktiivisesti paikallisneuvotteluihin sekä vaikuttamalla yhteistyökomitean kautta. Jäsenistön mielipiteitä kuullaan mm. kevät- ja syyskokouksissa, jäsenilloissa sekä tarvittaessa kyselyitä tekemällä. Jäsenistölle tiedotetaan ajankohtaisista asioista kokouksissa, jäsenilloissa, yhdysjäsenten kautta, kotisivuilla sekä sähköpostilla.

Ammattiosasto järjestää jäsenistölle myös virkistystoimintaa.

Tarkempaa tietoa ajankohtaisesta toiminnasta saat näiden kotisivujen jäsensivuilta, joille pääset samoilla tunnuksilla kuin Tehyn sivuille. 

Kun seuraavat, uudet toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset julkaistaan, ne löytyvät jäsensivuiltamme