Tietoa Vaaleista

Ammattiosaston vaalit kaudelle 2023-2025

 

Ammattiosaston hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa. Syksyllä ammattiosastomme käynnistää vaalit uuden hallituksen valitsemiseksi  toimikaudelle 2023-2025. Ammattiosastomme hallitukseen kuuluu 6 varsinaista ja 6 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa 25.11.2022

 

Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalissa noudatetaan ammattiosaston sääntöjä ja ammattiosaston vaalijärjestystä.

 

Ammattiosaston puheenjohtajan vaali

Ammattiosaston puheenjohtajaehdokkaat asetetaan ammattiosaston syyskokouksessa. Puheenjohtajan vaali käydään ennen hallituksen vaalia. Jos puheenjohtajaksi valittu on ehdokkaana hallitukseen, hänet poistetaan hallituksen vaaliehdokkaista.

Ammattiosaston säännöissä tai vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä puheenjohtajan vaalista, vaan siinä seurataan Tehyn puheenjohtajan valintaa sääteleviä määräyksiä soveltuvin osin.

·         Puheenjohtajaehdokkaat asetetaan kokouksessa.

·         Jos on asetettu vain yksi ehdokas, hänet valitaan.

·         Jos ehdokkaita on kaksi, enemmän ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi.

·         Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, käytetään kaksivaiheista vaalia, jolloin ensimmäisessä vaalissa ovat mukana kaikki ehdokkaat. Mikäli joku heistä saa yli puolet annetuista äänistä, hänet valitaan
Jos ehdokkaista kukaan ei saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan uusi äänestys. Toisella kierroksella ovat mukana ensimmäisessä vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Näistä enemmän ääniä saanut tulee valituksi.

·         Tasatuloksissa ratkaisee arpa.

 

 

Vaalilautakunta 2022

Anna-Liisa Malmi   TK-sairaala Harjuniitty

Paula Vehmasaho  Kiirevastaanotto

Hannele Ahola       Kotisairaala

Sanna Holma        TK-sairaala Harjuniitty

ao360@tehy.net

p. 0400247360